Biobränsle

Biobränsle

Termen biobränsle används för att beskriva bränsle från biomassa och avfall. Det finns dock flera typer av biobränslen. Bioetanol eller biodiesel som används i bilar är också ett biobränsle. BAGETA är verksamt inom träförädlingssektorn, därför är det producerade biobränslet en produkt av träråvara.

Biobränsle framställs av nedbrytbar och förnybar biomassa. I våra produktionsenheter samlas allt material som spån, sågspån och bark upp under träförädlingen.

Barken används för värmeekonomin i vårt företag och i produktionsprocessen-pannrum av vedtorkar. En produkt som används för biobränsle-träpellets-tillverkas dock av det insamlade sågspånet och flisen.

Det är oerhört viktigt att råvaruutvinningen kontrolleras, eftersom det är det enda sättet att säkerställa kvaliteten på biobränsleproduktionen. BAGETA använder inte möbelindustriavfall eller andra begagnade träprodukter i tillverkningen av pellets.

Produktionssortiment för biobränsle

UAB BAGETA

FÖRETAGSINFORMATION

  • Företagskod: 175711843

  • VAT code: LT757118413

  • SWEDBANK, AB

  • SWIFT code: HABALT22

  • Bank code: 73000

  • IBAN: LT277300010002402551

  • CITADELE BANKA, AS Lithuanian branch

  • SWIFT code: INDULT2X

  • Bank code: 72900

  • IBAN: LT037290000005467859