Lantbruk
Ūkininkavimo ir žemės ūkio paslaugos

Jordbruk och jordbrukstjänster

För närvarande förvaltar UAB BAGETA en betydande markyta i hela regionen. Detta inkluderar både ägd och arrenderad mark eller mark där vi tillhandahåller jordbrukstjänster.

Vi erbjuder specialiserade lantbrukstjänster som syftar till att möta behoven hos våra lantbrukskunder och inkluderar en rad moderna lantbrukslösningar. Vi kan ge råd och bistå både nybörjare och hjälpa till i storskaliga projekt.

Företaget investerar i modern utrustning och den senaste tekniken för en optimal slutprodukt och resultat.

Vi är också odlare och producenter av ekologiska hampa och alfalfaprodukter. Det betyder att vi, där det är möjligt under hela cykeln, odlar och tillverkar våra produkter med lägsta miljöpåverkan och högsta transparens.

Jordbrukssektorn

UAB BAGETA

FÖRETAGSINFORMATION

  • Företagskod: 175711843

  • VAT code: LT757118413

  • SWEDBANK, AB

  • SWIFT code: HABALT22

  • Bank code: 73000

  • IBAN: LT277300010002402551

  • CITADELE BANKA, AS Lithuanian branch

  • SWIFT code: INDULT2X

  • Bank code: 72900

  • IBAN: LT037290000005467859