UAB „BAGETA“ UPPFÖRANDEKOD

Med företagets uppförandekod syftar vi till att definiera de väårderingar, mål, yrkesetik och beteendeprinciper som främjas i företaget med kunder, leverantörer, entreprenörer, partners och våra kollegor (anställda).

UAB „BAGETA“ VÄRDERINGAR

Våra största värderingar är våra människor och deras kunskap. Vi inser att anställda är grunden för framgångsrik verksamhet. Vi är stolta och respekterar vårt engagerade, ansvarsfulla, kreativa och flexibla team.

Ackumulerad kunskap, förvärvad erfarenhet och kontinuerligt lärande är det som leder oss framåt.

Vår och en av våra kunder, befintliga som nya, är viktiga för oss. För att möta kundens önskemål och förväntningar lyssnar vi på och ber om personliga förslag.

UAB „BAGETA“ PRIORITET

 • Bygga långsiktiga relationer med kunder och partners.
 • Flexibilitet: förmågan att anpassa och möta kundernas krav och förväntningar.
 • Hög produktkvalitet: de högsta kvalitetskraven ställs på de tillverkade produkterna.
 • Socialt ansvar: respect för människor, samhälle och natur.
 • Inovativitet: viljan att ligga före, att arbeta bättre, mer flexibelt, mer ansvarsfullt och kreativt.
 • Säkerhet: att producera säkra och miljövänliga träförpackningar.

MÅL

 1. Att ständigt förbättra kvaliteten på produkter och tjänster, förbättra processer och införa innovationer i hela företagets verksamhet.
 2. Höja medarbetarnas kvalifikationer, skapa lämpliga och säkra arbetsförhållanden.
 3. Fortlöpande fullgöra våra skyldigheter gentemot kunder, våra medarbetare, partners, leverantörer och aktieägare.
 4. Att kontrolera och minska påverkan på miljön relaterad till företagets verksamhet och rationellt använda företagets och naturresurser.
 5. Ständigt underhålla och förbättra ledningsystem för att uppnå maximal effektivitet.
 6. Utveckla medarbetarnas personliga ansvar för kvaliteten på producerade produkter och miljöskydd.
 7. Utför aktiviteter i enlighet med kraven i den gällande Republiken Litauen, internationella rättsakter, standarder och andra normativa dokument som reglerar företagets verksamhet.

YRKESETIK OCH PRINCIPER FÖR BETEENDE I ORGANISATIONEN

Principer för anställdas aktivitet

UAB Bageta har åtagit sig att säkerställa en säker arbetsmiljö för alla som arbetar i vårt företag. Säkerhet är ett kärnvärde inom alla delar av vår verksamhet, överallt och alltid.

Beteende med kunder och partners

Beteende med kollegor

 • Vi kommunicerar med varandra respektfullt och tolerant, vi talar aldrig negativt om våra kollegor till andra människor, vi uttrycker våra åsikter direkt.
 • Vi behandlar varandra rättvist och öppet. Vi uttrycker öppet våra åsikter och utbyter information.
 • Vi är alla lika, så vi kommunicerar utan att betona skillnader i hierarkiska positioner.
 • Vi samarbetar för att nå företagets mål och verksamhetseffektivitet.
 • Vi skapar en arbetsmiljö som bygger på ömsesidigt förtroende för organisationen.
 • Vi är innovativa och öppna för kollegors ideer;
 • Vi delar kunskap och erfarenhet med kollegor.

Som ett team…

 • Vi sträver alltid efter att uppnå högsta resultat inom områden som är viktiga för företaget;
 • Vi uppmuntrar initiativ och beslutsamma handlingar till förmån för företaget och kunderna;
 • Vi lär oss av framgångar och misslyckanden;
 • Vi är fast beslutna att lyssna mer och prata mindre-låt våra handlingar tala för oss;
 • Allt relaterat till kunden ges största uppmärksamhet i vårt företag;
 • Vi är villkorslöst dedikerade till vårt arbete och öppna för innovation;
 • Vi letar ständigt efter nya mer avancerade arbetsredskap och metoder i vårt arbete;
 • När vi möter problem och saker och ting inte går som vi förväntat oss, försvarar vi inte eller skyller på varandra, vi tar ansvar själva.

UAB BAGETA

FÖRETAGSINFORMATION

 • Företagskod: 175711843

 • VAT code: LT757118413

 • SWEDBANK, AB

 • SWIFT code: HABALT22

 • Bank code: 73000

 • IBAN: LT277300010002402551

 • CITADELE BANKA, AS Lithuanian branch

 • SWIFT code: INDULT2X

 • Bank code: 72900

 • IBAN: LT037290000005467859