UAB „BAGETA“ ELGESIO KODEKSAS

Įmonės Elgesio kodeksu siekiame apibrėžti įmonėje puoselėjamas vertybes, tikslus, profesinę etiką bei elgesio principus su klientais, tiekėjais, rangovais, partneriais ir mūsų kolegomis (darbuotojais).

UAB „BAGETA“ VERTYBĖS

Mūsų didžiausios vertybės– Mūsų Žmonės ir jų žinios. Pripažįstame, kad darbuotojai yra sėkmingos veiklos pamatas. Mes didžiuojamės ir gerbiame savo atsidavusią, atsakingą, kūrybingą ir lanksčią komandą.

Sukauptos žinios, įgyta patirtis ir nuolatinis mokymasis – tai kas veda mus pirmyn.

Kiekvienas mūsų klientas, esamas ir būsimas, mums yra ypatingai svarbus. Siekdami patenkinti kiekvieno kliento norus ir lūkesčius mes atsakingai įsiklausome ir pasiūlome individualizuotus sprendimus.
Kuriame pasitikėjimu paremtą bendradarbiavimą su partneriais.

UAB „BAGETA“ PRIORITETAI

 • Ilgalaikių santykių su klientais ir partneriais kūrimas.
 • Lankstumas: gebėjimas prisitaikyti ir patenkinti klientų reikalavimus ir lūkesčius.
 • Aukšta gaminių kokybė: gaminamai produkcijai, keliami aukščiausi kokybės reikalavimai.
 • Socialinė atsakomybė: pagarba žmogui, visuomenei ir gamtai.
 • Novatoriškumas: noras būti priekyje, dirbti geriau, lanksčiau, atsakingiau ir kūrybingiau.
 • Saugumas: gaminti saugią ir draugišką aplinkai medinę pakuotę.

TIKSLAI

 1. Nuolat gerinti produktų ir paslaugų kokybę, tobulinant procesus ir diegiant inovacijas visoje įmonės veikloje.
 2. Kelti darbuotojų kvalifikaciją, sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas.
 3. Nuolat vykdyti savo įsipareigojimus klientams, mūsų žmonėms, partneriams, tiekėjams ir akcininkams.
 4. Kontroliuoti ir mažinti, su įmonės veikla susijusį poveikį aplinkai ir racionaliai naudoti įmonės ir gamtos išteklius.
 5. Nuolat prižiūrėti ir tobulinti vadybos sistemas, siekiant maksimalaus rezultatyvumo.
 6. Ugdyti asmeninę darbuotojų atsakomybę už gaminamos produkcijos kokybę bei aplinkos apsaugą.
 7. Vykdyti veiklą, laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos, tarptautinių teisės aktų, standartų ir kitų įmonės veiklą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų.

PROFESINĖ ETIKA IR ELGESIO PRINCIPAI ORGANIZACIJOJE

Darbuotojų veiklos principai

UAB Bageta yra įsipareigojusi užtikrinti saugią darbo aplinką kiekvienam mūsų įmonėje dirbančiam asmeniui. Saugumas yra pagrindinė vertybė visose mūsų veiklos srityse, visur ir visuomet.

Elgesys su klientais ir partneriais

Elgesys su kolegomis

 • Bendraujame vieni su kitais pagarbiai ir tolerantiškai, niekada nekalbame negatyviai apie savo kolegas prie kitų asmenų, tiesiogiai išsakome savo nuomonę.
 • Elgiamės vieni su kitais sąžiningai ir atvirai. Mes atvirai išreiškiame savo nuomonę ir keičiamės informacija.
 • Visi esame vienodi, todėl bendraujame, nepabrėždami hierarchinių pozicijų skirtumų.
 • Bendradarbiaujame siekdami įmonės tikslų ir veiklos efektyvumo.
 • Kuriame darbo atmosferą, pagrįstą vienas kito pasitikėjimu organizacijoje.
 • Esame novatoriški ir atviri kolegų idėjoms;
 • Dalinamės žiniomis bei įgyta patirtimi su kolegomis.

Kaip viena komanda mes…

 • Visada stengiamės pasiekti aukščiausių rezultatų įmonei svarbiose srityse;
 • Skatiname iniciatyvą ir ryžtingus veiksmus bendrovės ir mūsų klientų labui;
 • Mokomės iš sėkmių ir nesėkmių;
 • Esame pasiryžę daugiau klausytis ir mažiau kalbėti – tegul mūsų veiksmai kalba už mus;
 • Viskam, kas susiję su klientu, mūsų įmonėje teikiamas didžiausias dėmesys;
 • Esame besąlygiškai atsidavę savo darbui bei atviri naujovėms;
 • Savo darbinėje veikloje nuolat ieškome naujų, pažangesnių darbo priemonių ir metodų;
 • Kai susiduriame su problemomis, ir reikalai klostosi ne taip, kaip tikėjomės, mes nesiginame ir nekaltiname vienas kito, o prisiimame atsakomybę patys.

UAB BAGETA

REKVIZITAI

 • Įmonės kodas: 175711843

 • PVM kodas: LT757118413

 • SWEDBANK, AB

 • SWIFT kodas: HABALT22

 • Banko kodas: 73000

 • A/S: LT277300010002402551
 • CITADELE BANKA, AS Lietuvos filialas

 • SWIFT kodas: INDULT2X

 • Banko kodas: 72900

 • A/S: LT037290000005467859