INTEGRITETSPOLICY

Aktieföretag “BAGETA” (nedan kallad personuppgiftsansvarig) i denna integritetspolicy (nedan kallad integritetspolicyn) ställer villkoren för behandling av personuppgifter med hjälp av webbplatsen som hanteras av personuppgifter. Villkoren som anges i integritetspolicyn gäller varje gång du får tillgång till innehållet och/eller tjänsten vi tillhandahåller, oavsett vilken enhet (dator, mobiltelefon, surfplatta, TV, etc.) du använder.

UPPGIFTER OM DEN REGISTERANSVARIGE

Aktieföretag „BAGETA“ Företagskod: 175711843 Kontorets adress: Šiaulių g. 39, Dapkūnų k., Meškuičių sen., Šiaulių r., LT-81441, Lietuva
Mobil. +370 (601) 07795
Email: info@bageta.lt

Det är mycket viktigt att du läser integritetspolicyn noggrant, eftersom varje gång du besöker en webbplats som ägs av den personuppgiftsansvarige godkänner du villkoren som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen besök inte vår webbplats, använd inte vårt innehåll och/eller våra tjänster. Vi bekräftar att data från besökare på den pwrsonuppgiftsansvariges webbplats kommer att samlas in i enlighet med kraven i gällande rättsakter från Europeiska unionen och Republiken Litauen och instruktionerna från de kontrollerande myndigheterna. Alla rimliga tekniska och administrativa åtgärder är på plats för att skydda de uppgifter vi samlar in om webbplatsbesökare från förlust, obehörig användning och förändring. Individer som är under 16 år får inte lämna in några personuppgifter via vår webbplats. Om du är en person under 16 år , måste du inhämta samtycke från din förälder eller annan vårdnadshavare innan du lämnar in personlig information. Termerna som används i reglerna förstås som de definieras i den allmänna dataskyddsförordningen nr. 2016/679.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?

Information som du tillhandahåller direkt

 • namn,
 • efternamn,
 • telefon nummer,
 • email adress
 • annan information du lämnar till oss när du beställer varor eller tjänster, skickar frågor och/eller feedback eller skickar ditt CV.*

* Du kan välja att inte ge oss viss information, men det kan hindra dig från att använda vissa tjänster vi erbjuder.

Information om hur du använder våra webbplatser

Om du besöker vår webbplats samlar vi också in information som avslöjar detaljerna kring användningen av våra tjänster eller automatiskt genererad besöksstatistik. Läs mer om detta under “Cookies”.

Information från tredje parts källor

Vi kan få information om dig från offentliga och kommersiella källor (i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag) och kombinera den med annan information vi får från eller om dig. Vi kan också få information om dig från tredjeparts sociala nätverkstjänster när du ansluter till dem, till exempel genom konton på Facebook-nätverket.

HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Vi kan använda information vi samlar in för följande ändamål: 

 • För att registrera dig för att använda vår shoppingtjänst.
 • För betalning av varor eller tjänster genom en utvald extern banktjänstleverantör.
 • För direktmarknadsföringsändamål**, till exempel för att skicka nyhetsbrev, leverera skräddarsydda annonser och skicka reklammeddelanden, utvärdera och analysera din marknad, kunder, produkter och tjänster (inclusive att samla in din åsikt om produkter och tjänster och genomföra kundundersökningar).
 • Lär dig hur människor använder våra onlinetjänster så att vi kan förbättra dem och utveckla nytt innehåll, produkter och tjänster.
 • På andra sätt med ditt samtycke.**
  ** Vi informerar dig om att du har rätt att när som helst invända mot eller återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter för ovanstående ändamål markerade me den asterisk.

VEM UTSLÄPPAR VI DIN INFORMATION?

Vi åtar oss att inte överföra dina personuppgifter till någon icke-närstående tredje part, förutom i följande fall:

 • Om det finns ditt samtycke till utlämnade av personuppgifter;

 • Tillhandahålla tjänster du har beställt. Vi kommer endast att förse dessa tjänsteleverantörer med så mycket av din personliga information som är nödvändigt för att utföra den specifika tjänsten;

 • Till brottsbekämpande institutioner i enlighet med det förfarande som anges i Republiken Litauens rättsakter.

VAD GÖR VI FÖR ATT SKYDDA DIN INFORMATION?

Personuppgifter är skyddade mot förlust, obehörig användning och ändringar. Vi har implementerat fysiska och tekniska åtgärder för att skydda all information vi samlar in i syfte att tillhandahålla våra tjänster.


Vi påminner dig om att även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information, är ingen webbplats, onlinetransaktion, datorsystem eller trådlös anslutning helt säker. Vi kommer att spara dina uppgifter i 3 år efter den dag du senast använde våra tjänster eller innehåll. Efter denna period kommer uppgifterna att raderas på ett sådant sätt att de inte kan återskapas.

DINA RÄTTIGHETER

Den registrerade vars uppgifter behandlas i den personuppgiftsansvariges verksamhet har följande rättigheter:

 • Känna till (bli informerad) om behandlingen av dina uppgifter (rätt att veta);

 • Bekanta dig med dina uppgifter och hur de behandlas (åtkomsträtt);

 • Kräva rättelse eller, med hänsyn till syftena med behandling av personuppgifter, komplettera ofullständiga personuppgifter om en person (rätt till rättelse);

 • Att förstöra dina data eller stoppa behandlingen av dina data (förutom lagring) (rätt till förstörelse och rätt att bli glömd);

 • Kräv att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av personuppgifter av ett av de legitima skälen (rätt till begränsning);

 • Rätten att överföra data (rätt att överföra);

 • Välja bort behandling av personuppgifter när dessa uppgifter behandlas eller är avsedda att behandlas för direktmarknadsföringsändamål, inclusive profilering i den mån det avser sådan direktmarknadsföring. Om du inte längre vill få dina personuppgifter behandlade för direktmarknadsföring, inclusive profilering, kan du skriva ett mejl till den adress som anges längst ner i denna text eller ringa oss per telefon och invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att direktmarknadsföra och/eller för att utesluta endast automatiserad, inclusive profilering***, behandlingen av dina personuppgifter utan att ange skälen för invändningen.

*** Baserat på de personuppgifter du tillhandahåller kan profilering av dina personuppgifter komma att utföras i syfte att direktmarknadsföra dig att kunna erbjuda dig individuellt anpassade lösningar och erbjudanden. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till automatiserad behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering eller invända mot det. Den registrerade har rätt att lämna varje begäran eller instruktioner relaterade till behandlingen av personuppgifter till den personuppgiftsansvarige skriftligen på något av följande sätt: genom att leverera den direkt till adressen; per post; e-post; på e-postadressen som anges längst ner i denna text. Efter att ha mottagit en sådan begäran eller instruktion ska den personuppgiftsansvarige senast inom en månad från dagen för begäran lämna ett svar och utföra de åtgärder som anges i begäran eller vägra att utföra dem. Vid behov kan den angivna perioden förlängas med ytterligare två månader, beroende på komplexiteten och antalet förfrågningar. I detta fall ska den personuppgiftsansvarige inom en månad från dagen för mottagandet av begäran informera den registreradeom sådan förlängning, tillsammans med skälen till förseningen. Den personuppgifsansvarige får inte skapa förutsättningar för de registrerade att utöva de rättigheter som anges ovan, med undantag för invändningen mot behandling av personuppgifter genom direktmarknadsföring, när det i de faall som föreskrivs i lag är nödvändigt att säkerställa förebyggande, utredning och fastställande av brott, kränkningar av officiel eller yrkesetik, samt den registrerades eller andra personers rättigheter och skydd av friheter.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER, TJÄNSTER OCH PRODUKTER PÅ VÅRA WEBBPLATSER

Den personuppgiftsansvariges webbplats kan innehålla banners från tredje part, länkar till deras webbplatser och tjänster som den personuppgiftsansvarige inte har någon kontroll över. Den personuppgiftsansvarige ansvarar inte för säkerheten och integriteten för information som samlas in av tredje part. Du måste läsa integritetspolicyn som gäller för tredje parts webbplatser och tjänster som du använder.

INTERNET-COOKIES

När du besöker den personuppgiftsansvariges webbplats vill vi tillhandahålla innehåll och funktioner som är anpassade för dina behov. Cookies krävs för detta. Dessa är små bitar av information som genereras automatiskt när du surfar på webbplatsen och som lagras på din dator eller annan slutenhet. De hjälper den personuppgiftsansvarige att känna igen dig som en tidigare besökare på en viss webbplats, att spara historiken för ditt besök på webbplatsen och att anpassa innehållet därefter. Cookies hjälper också till att säkerställa att webbplatser fungerar smidigt, låter dig övervaka varaktigheten och frekvensen av att besöka webbplatser och samla in statistisk information om antalet webbplatsbesökare. Beskrivningar av cookies som används på vår webbplats:

Hur man hanterar och raderar cookies

När du använder din webbläsare för att komma åt innehåll vi tillhandahåller kan du konfigurera din webbläsare att acceptera alla cookies, avvisa alla cookies eller meddela dig när en cookie skickas. Alla webbläsare är olika, så om du inte vet hur du ändrar dina cookieinställningar, kolla hjälpmenyn. Din enhets operativsystem kan ha ytterligare cookiekontroller. Om du inte vill att information ska samlas in med hjälp av cookies, använd den enkla procedur som finns i de flesta webbläsare som gör att du kan vägra att använda cookies. För att lära dig mer om hur du hanterar cookies, besök: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Observera dock att radering av cookies i vissa fall kan sakta ner din internetsurfhastighet, begränsa funktionaliteten hos vissa webbplatsfunktioner eller blockera åtkomsten till webbplatsen. Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser för andra individer, företag eller organisationer. Observera att den personuppgiftsansvarige inte är ansvarig för innehållet på sådana webbplatser eller de integritetsprinciper som används av dem. Därför, om du klickar på en länk från den personuppgiftsansvariges webbplats för att komma åt andra webbplatser, bör du läsa deras sekretesspolicy separat.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor angående informationen i denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på något sätt som passar dig:

 • Cia post: Šiaulių g. 39, Dapkūnų k., Meškuičių sen., Šiaulių r.,  LT-81441, Lietuva
 • Via telefon: +370 601 07795
 • Via e-mail: info@bageta.lt

UAB BAGETA

FÖRETAGSINFORMATION

 • Företagskod: 175711843

 • VAT code: LT757118413

 • SWEDBANK, AB

 • SWIFT code: HABALT22

 • Bank code: 73000

 • IBAN: LT277300010002402551

 • CITADELE BANKA, AS Lithuanian branch

 • SWIFT code: INDULT2X

 • Bank code: 72900

 • IBAN: LT037290000005467859